Zoloft charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg sertraliny (Sertralinum) w postaci sertraliny chlorowodorku.. Setaloft 50 mg, 50 mg, tabletki powlekane .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.2.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Artykuł pochodzi z serwisu REKLAMA.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dermovate 0,5 mg/g, krem 2.. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. ZOLOFT, 50 mg, tabletki powlekane .. Versican Plus Bb Oral liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej dla psów.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. 3.Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSYM, 250 mg, 500 mg, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku..

Stosowanie produktu leczniczego należy rozpocząć jak najszybciej po przeszczepieniu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Każda twarda kapsułka zawiera 50 mg pregabaliny.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zofenil 7,5 7,5 mg, tabletki powlekane Zofenil 30 30 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana zawiera 74,68 mg laktozy jednowodnej.Produkt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Z treści ChPL szczepionki Comirnaty wynika, że jedynym przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą w niej zawartą.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sertraliny (Sertralinum) w postaci sertraliny chlorowodorku.. Każda 1 ml dawka zawiera: Substancje czynne: Liofilizat: Żywe, atenuowane bakterie Bordetella bronchiseptica, szczep 92B 1,4 x 108 - 5,5 x .SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras) i 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas).. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane.Lek Zoloft zawiera substancję czynną sertralinę..

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.Dawka produktu leczniczego Valtrex wynosi 2000 mg cztery razy na dobę.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania.. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. Zoloft może być stosowany w leczeniu: • depresji i zapobieganiu nawrotowi depresji (u dorosłych),Ulotka & ChPL Zoloft.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prokit, 50 mg, tabletki powlekane 2.. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO ZOLOFT, 50 mg, tabletki powlekane 2010 2.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. 1 tabletka powlekana zawiera 55,95 mg sertraliny chlorowodorku, co odpowiada 50 mg sertraliny (Sertralinum).. Dawkowanie.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 1 ml produktu po rekonstytucji zawiera: szczep D1701 Parapoxvirus ovisRP* ≥1 * RP - względna moc działania w porównaniu z referencyjną szczepionką (relative potency) Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY.. Bendamustine Sandoz, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg chlorowodorku itoprydu..

Aby dowiedzieć się, jak- W przypadku zamiany z produktu leczniczego Toujeo na insulinę glargine 100 jednostek/ml, dawka powinna być zmniejszona (o około 20%), w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej.. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO ZOLOFT, 100 mg, tabletki powlekane 2.. Zaleca się ścisłe kontrolowanie parametrów metabolicznych w okresie zamiany produktu leczniczego oraz przez pierwsze tygodnie stosowania nowego schematu leczenia.Istnieją pewne doświadczenia z podawaniem produktu leczniczego Lucentis jednocześnie z wykonywaniem fotokoagulacji laserowej (patrz punkt 5.1).W przypadku wykonania fotokoagulacji laserowej i podawania leku tego samego dnia, podanie produktu leczniczego Lucentis należy wykonać co najmniej 30 minut po wykonaniu fotokoagulacji laserowej.Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za "wolny od potasu".Polska Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty - szczepionki przeciw COVID-19.. Zoloft, 50 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 50 mg sertraliny w postaci sertraliny chlorowodorku.. Każda twarda kapsułka zawiera 75 mg pregabaliny.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras)..

SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY Każda tabletka powlekana produktu leczniczego Zofenil 7,5 zawiera 7,5 mg soli wapniowej zofenoprylu, co odpowiada 7,2 mg zofenoprylu.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Dawkę należy zmniejszyć w zależności od klirensu kreatyniny (patrz poniżej: Zaburzenia czynności nerek).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy.. Charakterystyka Produktu Leczniczego Zoloft.. 1 tabletka powlekana zawiera 111,90 mg sertraliny chlorowodorku, co odpowiada 100 mg sertraliny (Sertralinum).. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetostearylowy, chlorokrezol.. A są to: Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku.. ZOLOFT, 100 mg, tabletki powlekane .. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny; leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i (lub) zaburzeń lękowych.. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI.. Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Każda tabletka powlekana zawiera 19,8 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Każda tabletka zawiera 15 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Każda tabletka zawiera 20 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Aby dowiedzieć się, jakSKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda twarda kapsułka zawiera 25 mg pregabaliny.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt