Opisz zjawisko napięcia powierzchniowego

Pobierz

W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o napięciu powierzchniowym, przykładach napięcia powierzchniowego oraz jego przyczynie powstawania.. Stygnięcie gorącej wody w szklance.. Napięcie powierzchniowe - zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą przejawiające się tym, że zachowuje się ona jak napięta, sprężysta błona.. Zobacz także.. Fizyka.. ciecz ciecze woda stany skupienia przewodnictwo cieplne cząsteczki oddziaływania międzycząsteczkowe budowa wewnętrzna sól kuchenna gazy napięcie powierzchniowe siły spójności siły przylegania powierzchnia swobodna układ pomiarowy woda destylowana zlewka przewodnictwo .- Opisz zjawisko napięcia powierzchniowego na przykładzie wybranym z dzisiejszej lekcji.. Napięcie powierzchniowe jest to zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona.Napięcie powierzchniowe niewątpliwe jest bardzo ciekawym zjawiskiem.. 1.Zjawisko takie nazywa się adsorpcją, a substancje zbierające się w warstwie powierzchniowej to substancje powierzchniowo czynne lub inaczej adsorbat.. Zajrzyj do zagadnień .Na wybranym przykładzie opisz zjawisko napięcia powierzchniowego, rozwiązania zadań z fizyki,Napięcie powierzchniowe w cieczach, rozwiązania zadań klasa siódma, klasa 7Zjawisko napięcia powierzchniowego ..

σ - miara napięcia powierzchniowego.

skasowany.320250; 14.05.2011 Napięcie powierzchniowe to proces powstawania cienkiej błony na powierzchni cieczy.. Opadanie cukru na dno szklanki z wodą.. Szkoła podstawowa.. Występują wówczas siły napięcia powierzchniowego, dążące do zmniejszenia pola tej powierzchni (np. przez przywrócenie jej płaskiego kształtu).. zakładamy że: człowiek waży ok. 80 kg przyśpieszenie ziemskie: 10 m/s2 TEORIA: Napięcie powierzchniowe σ to wielkość fizyczna równa sile (w niutonach), jakiej należałoby użyć, aby utrzymać jeden metr brzegu napiętej błony.. Jednak według nas, jeszcze ciekawsze są zjawiska wywoływane przez zmiany napięcia powierzchniowego, które mogą być wywoływane przez różne czynniki, takie jak temperatura czy zmiany potencjału elektrycznego.Odpowiedź jakościowa Napięcie powierzchniowe jest zjawiskiem, które powoduje, że powierzchnia cieczy zachowuje się jak napięta błonka.. napięcie powierzchniowe «siła działająca na jednostkę długości powierzchni swobodnej cieczy, wywołana istnieniem międzycząsteczkowych sił przyciągania» Słowniki PWN - zobacz ofertę >> Korpus Języka Polskiego PWN.napięcia powierzchniowego cieczy - zadanie doświadczalne z VIII Olimpiady Fizycznej1 Opracował Tadeusz M. Molenda Zawody stopnia I, zadanie doświadczalne Obmyśl metodę pomiaru napięcia powierzchniowego cieczy i zastosuj ją do kilku cieczy, np. wody, spirytusu itp. RozwiązanieZjawisko napięcia powierzchniowego przejawia się w istnieniu na powierzchni cieczy cienkiej błonki, która posiada, w zakresie działania niewielkich sił, własność sprężystości postaci (charakterystyczna dla ciał stałych).Przyjmujemy, żę współczynnik napięcia powierzchniowego wody wynosi 0,0728 N/m..

Na opisane zjawisko zwilżania lub niezwilżania ciała stałego wpływa wiele czynników.

Rozprzestrzenianie się zapachów.. Poleca uczniom przeczytać tekst w podręczniku ze str. 114, odszukać w Internecie i w innych .Napięcie powierzchniowe powstaje na skutek odziaływania na siebie cząstek, możemy je zaobserwować w wodzie, gdyż dzięki niemu dostosowuje ona swój kształt przepływając lub utrzymując owady, które po niej chodzą, potrafi też również utrzymać na swej powierzchni monetę np. w szklance.Zjawisko napięcia powierzchniowego nie odgrywa roli przy "zlepianiu się" mokrych włosów.. S - powierzchnia.. Inżynieria powierzchni Portal: Technika Wikiprojekt: Technika Powiązane kategorie: Obróbka ubytkowa .napięcie powierzchniowe.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. - Wyjaśnij rolę mydła i detergentów.. Do najważniejszych należy napięcie powierzchniowe cieczy, wzajemne oddziaływanie cząsteczek ciała stałego i cieczy, czy też temperatura.Z poniższej listy wybierz zjawiska świadczące o cząsteczkowej budowie materii.. 1 Zadanie.. Powstawanie kropli.. (np. nastąpi ugięcie powierzchni).. Zjawisko to związane jest z istnieniem niezrównoważonych na powierzchni sił przyciągania międzycząsteczkowego i równe jest sile przypadającej na jednostkę obwodu .Zjawisko napięcia powierzchniowego .. Dlatego w praktyce często, oprócz właściwych styków przewodzących prąd, stosuje się połączone z nimi styki opalne, wykonane z trudno topliwych .Przeciwieństwem tego zjawiska jest brak zwilżalności..

... Zaplanuj eksperyment, opisz jego przebieg oraz napisz podsumowanie.

Tutaj odgrywają rolę siły przylegania między cząsteczkami wody i włosów oraz siły spójności między cząsteczkami samej wody.. Ciała niezwilżalne wodą nazywamy hydrofobowymi.. Zjawisko to polega na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący ją tak, że zachowuje się ona jak sprężysta błona.Oczywiście, całe to zjawisko można zapisać też odpowiednim wzorem.. 2 Zadanie.. W - praca.. Rozpuszczalnik zaś lub materiał, który na swojej powierzchni gromadzi inny materiał, nazywa się adsorbentem.. Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metodą wznoszenia w kapilarze B. Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metodą stalagmometryczną Krzysztof Rębilas ZJAWISKO NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO Cząsteczki cieczy oddziałują między sobą krótkozasię-gowymi siłami zwanymi siłami van der .Napięcie powierzchniowe to zjawisko fizyczne występujące na powierzchni cieczy powodujące np. formowanie się kropli czy pozwalające owadom unosić się na powierzchni wody..

Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Na wybranym przykładzie opisz zjawisko napięcia powierzchniowego.

3 Zadanie.. Tworzenie się sopli lodu.. Wrzucając go można zauważyć pojawienie się "błony" lekko nad powierzchnią.A.. Przejawia się to tym, że zewnętrzna warstwa cieczy zachowuje się jak sprężysta membrana dążąca do .Napięcie powierzchniowe - zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą.. Napięcie powierzchniowe cieczy liczy się w jednostkach pracy na powierzchnię (J/m2) albo też siły na jednostkę długości (N/m).. Samorzutne mieszanie się cukru z wodą.. Omówienie i zadanie pracy domowejN: Prezentuje menisk wklęsły na przykładzie wody w wąskiej rurce.. Poleca uczniom przeczytać tekst w podręczniku ze str. 114, odszukać w Internecie i w innych dostępnych .Opis zjawiska napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie .. Dzięki napięciu powierzchniowemu małe owady mogą biegać po powierzchni wody nie zanurzając się, małe przedmioty o gęstości większej od gęstości wody (szpilka, żyletka) mogą pływać po jej powierzchni, a pająk topik może zbierać pod .Zjawiska powierzchniowe.. Polska Sport Sztuka Gospodarka Społeczeństwo Kultura Historia Geografia Technika Nauki humanistyczne Nauki przyrodnicze Nauki społeczne Nauki ścisłe Religioznawstwo Filozofia Biografie ⓘ Zjawiska powierzchniowe.. Pzykładem jest wrzucenie do szklanki z wodą pieniążka.. Zobacz przepis na wyśmienite gofry.Napięcie powierzchniowe - zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona.. Co napięcie powierzchniowe wody ma wspólnego z procesem .Opisz zjawisko napięcia powierzchniowego na przykładzie wybranym z dzisiejszej lekcji.- Wyjaśnij rolę mydła i detergentów.Ad.. Napięciem powierzchniowym nazywa się również wielkość fizyczną ujmującą to zjawisko ilościowo: jest to energia przypadająca na jednostkę powierzchni, co jest równoważne pracy .Napięcie powierzchniowe to zjawisko fizyczne występujące na granicy między cieczą a fazą innej substancji, za które odpowiada oddziaływanie między cząsteczkami cieczy z warstwy powierzchniowej a tymi z jej wnętrza.. Słownik języka polskiego PWN.. Omówienie i zadanie pracy domowej N: Prezentuje menisk wklęsły na przykładzie wody w wąskiej rurce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt