Karta charakterystyki loctite 222

Pobierz

IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/preparatu: Uszczelniacz silikonowy 1.3.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/preparatu: klej 1.3.. Wykorzystując przełomowe technologie, dostarczamy rozwiązań, które pozwalają osiągnąć cele naszych klientów dzięki naszym bardziej wydajnym, trwałym i wytrzymałym klejom, pozwalającym odkryć nieograniczony potencjał .LOCTITE 243 1.2.. Zapobiega obluzowywaniu i nieszczelnościom powstającym w wyniku uderzeń i wstrząsów.Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 14 LOCTITE 270 KC Numer : 346906 V005.1 Aktualizacja: 30.12.2016 Data druku: 14.06.2017 Zastępuje wersje z: 29.09.2016Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 13 LOCTITE 401 KC Numer : 427627 V004.2 Aktualizacja: 28.03.2017 Data druku: 28.06.2017 Zastępuje wersje z: 24.03.2015Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 Loctite 8065 KC Numer : 153550 V004.0 Aktualizacja: 25.08.2015 Data druku: 06.12.2017 Zastępuje wersje z: 01.07.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Henkel Polska Sp.z o.o ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Polska Tel.

Identyfikator produktu Loctite 8065 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI - Loctite .. Nr: B-I 187-3 Aktualizacja: 2013-09-16.. Działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych).Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Strona 1 z 1 Nr SDB : 168430 V001.1 przeredagowano w dniu: 10.02.2010 Data druku: 22.02.2010 Loctite 222 1. w 3 odmianach zapachowo-kolorystycznych: jabkowej, cytrynowej (oznaczonych na .Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 1 Nr SDB : 153530 V001.2 przeredagowano w dniu: 21.06.2011 Data druku: 14.07.2011 Loctite 406 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu:Henkel DocumentsKarta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Strona 1 z 1 Nr SDB : 173107 V001.1 przeredagowano w dniu: 10.02.2010 Data druku: 23.02.2010 Loctite 2701 1.. LOCTITE to wiodąca marka klejów, uszczelniaczy i produktów do przygotowania powierzchni na całym świecie.. Data wydania: 2011-06-08.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Henkel Polska Sp.z o.o ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Polska Tel.. pyn do rcznego mycia naczy.. 1.1 Identyfikator produktu.. KARTA CHARAKTERYSTYKI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt