Przeczytaj wypowiedzi i napisz nazwy zawodów

Pobierz

str. 51Zawody i akcesoria znajdziesz TU kwietnia 18, 2017 1 komentarz: Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie Pinterest- ustal, którego z opisanych zawodów nie było sto lat temu.. 1.A.A - Jest pierwszym odcinkiem dróg oddechowych.. Przeczytaj OdjazdBolesława Leśmiana.. polecenia 1, 2 i 3.. Question from @Zuzannabrzezinska1 - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj wypowiedzi dzieci, a następnie wykonaj polecenia.. W jakim celu poeta zastosował takiKlasa 1 a Edukacja polonistyczna:- przeczytaj tekst w podręczniku na str. 50 i przepisz do zeszytu wyrazy z rz znajdujące się pod czytanką;- poćwicz pisanie dwuznaku rz i wyrazów w zeszycie do kaligrafii na str. 69 i w ćwiczeniach na str. 47.Edukacja matematyczna:- wykonaj obliczenia poznanym sposobem zad.. b) Podaj przykład metafory.. Spróbuj nazwać z pamięci zawody przedstawione na obrazkach w zadaniu 2.. Który z zaprezentowanych przez Was zawodów wydaje Ci się najciekawszy i dlaczego?. wykonaj ustnie .. Powtórz materiał z tego sprawdzianu, skorzystaj z:Przeczytaj zdania i napisz nazwy zawodów .. - Przeczytaj wyrazy umieszczone na marginesie .. Wanda Ratuszowa - Kazimierz Chochla - Jerzy Tabletka - Ambroży Farbiański - Dla dociekliwych.. 1.A.B - Składa się z wielu drobnych pęcherzyków.. Podpisz ilustracje..

Przeczytaj wypowiedzi i napisz nazwy zawodów.

Odpowiedzi zapisz w zeszycie- podręcznik str. 37 ćw.. Swoją kilkuzdaniową wypowiedź zapisz w zeszycie.. Spójrz na zdjęcia i zaznacz właściwą nazwę zawodu.2.. Poćwiczysz tabliczkę mnożenia w zakresie 100.. Podręczniku.. Otocz czerwonymi pętlami nazwy zwierząt, fioletowymi pętlami nazwy roślin a wyrazy związane z pszczołami zaznacz ,,x".. 3.popatrz na ilustracje na str.35 i napisz kim sĄ z zawodu przedstawione na nich osoby i ponownie napisz w zeszycie.. Odgadnij wyrazy, które są wyjątkami od pisowni rz po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w.Zapisz nazwy odmian alotropowych węgla obok opisu każdej z nich.. Klasa 5 Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Utrwalisz męskie nazwy zawodów z zakończeniem: - arz.. Na koniec… Wykonaj ustnie zadanie 5. ze strony 190. w podręczniku.. A następnie podziel się swoją opinią .. z klasą.. str. 50. i tekstu ze .. Narysuj ulubione posiłki dzieci.. Zasady pisowni znajdują się w zeszycie!2.nastĘpnie przeczytaj nazwy zawodÓw w Ćwiczeniu nr 2/34 i rÓwnieŻ przepisz do zeszytu i przetŁumacz.. Wtorek (09.06.). Podaj przyklady dominujacych i recesywnych cech człowieka.. to ma byc praca kontrolna wiec bardzo prosze o dluzsze wypowiedzi z .W klasyfikacji zawodów i specjalności ujęte są oficjalne nazwy zawodów gospodarczych.. Strony: 60-61..

Przeczytaj wypowiedzi i uzupełnij informacje w tabeli.

Wpisz literę w odpowiednią…Zadanie: zadanie 2 przeczytaj poniższe wypowiedzi i wpisz nazwy miejsc oferujących dan usługi 1 my car is dirty a c____ w_____ 2 i need some money but all Rozwiązanie: zad2 1 car wash 2 cash machine 3 petrol station 4 post office 5 photograph 6 bankZawody po niemiecku przydają się głównie w dorosłym życiu, począwszy od CV po niemiecku aż po opis osoby po niemiecku.Praca jest częścią życia niemal wszystkich ludzi, a zawód przez nich wykonywany częścią ich stylu bycia i osobowości.Sprawdź w internetowym Alfabetycznym indeksie zawodów, które zawody na literę p są wpisane jako nazwy żeńskie.. Zeszyt ćwiczeń cz. 1• Tworzenie nazw zawodów rodzaju żeńskiego • Zainteresowania i hobby • Przymiotniki, przysłówki i wyrażenia oceniające • Użycie czasowników helfen, werden • Obowiązki domowe i szkolne • Nazwy zawodów • Samodzielnie formułuję reguły gramatyczne.. Udoskonalisz i rozwiniesz wypowiedź ustną.. Udoskonalisz i rozwiniesz wypowiedź ustną.. Znawca poezji/struktury wiersza.. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki wyrazami podanymi w ramce.. Zadanie 2 strona 45 w podręczniku.. Dwóch nazw zawodów nie dopasujesz do żadnego zdjęcia.. nagranie do zad 1 str 45 ..

- ćwiczenia cz. 4 s.48, 49 ćw ...Poćwicz nazwy zawodów.

(to już wiem) 1.A.C - Znajduje się bezpośrednio za tchawicą, tworzy liczne rozgałęzienia.76 Zapisz nazwy zawodów zakończonych na -arz lub -mistrz, które kojarzą się z podany-mi nazwiskami.. Z liter w polach zaznaczonych na szaro ułóż nazwę kolejnego zawodu, a następnie zobrazuj go.. Pamiętaj o bardzo ważnej zasadzie.. 2 str. 42, a następnie prześlij zdjęcie na adres: .Według raportu "Barometr Zawodów" w 2017 roku wśród najbardziej deficytowych znalazły się takie zawody jak: kierowca samochodu ciężarowego, spawacz, pielęgniarka, księgowy, krawiec, kierowca autobusu, kucharz czy też fryzjer.. Podaj pięć przykładów i oddziel w nich formanty od te­ matów słowotwórczych.. Podaj propozycje wyrazów utworzonych za pomocą podanych formantów.Do każdego wyrazu dopisz odpowiednią końcówkę i tak utworzone nazwy zawodów wpisz do odpowiedniej kolumny.. Zadania do wykonania: - Na podstawie ilustracji ze str. 50 i tekstu ze str. 51 w Podręczniku wykonaj ustnie polecenia 1, 2 i 3.2 2 Arbeitswelt 3 2 12 Słownictwo: Nazwy zawodów i miejsc pracy 1 Berufe in der Branche Czynności wykonywane przez pracowników Komunikacja: Rozmawiam na temat zawodów i miejsc pracy oraz czynności z nimi związanych 1 Sieh dir die Fotos an und markiere den richtigen Berufsnamen.. Napisz w zeszycie polskie odpowiedniki nazw pokrewieństwa i zawodów oraz przetłumacz zdania- podręcznik str. 36-ćwiczenie pod tabelą..

Połącz te obrazki, których nazwy się rymują.

Zadania do wykonania: - Na podstawie ilustracji ze .. • Zapoznaję się z zadaniem przed pracą z tekstem.Dopasuj nazwy zawodów do zdjęć.. - napisz w zeszycie krótką wypowiedź na temat własnych planów zawodowych.. Spotykane na rynku pracy nazwy zawodów nie zawsze odpowiadają tym z klasyfikacji, gdyż pracodawcy często sami tworzą nazewnictwo zawodów lub stosują nazwy funkcjonujące zwyczajowo albo posługują się nazwami stanowisk pracy.Nazwy zawodów i liczbę mnogą zapisz .. w zeszycie.. 4.napisz kim z zawodu sĄ twoi rodzice i kim ty chcesz zostaĆ (przypominam, że można pisać fikcyjne dane) .. __p./ 2,5 p. a) Znajdź i zapisz przykładepitetu wraz z wyrazemokreślanym.. Wpisz właściwą cyfrę.. Utwórz męskie nazwy tych zawodów tam, gdzie to możliwe.. Zwróć uwagę na związek między rozwojem techniki a pojawianiem się lub zanikaniem pewnych zawodów.. Zadanie domowe: Przeczytaj ze .. Nazwy zawodów bez żeńskiego odpowiednika:szofer Odpowiedź na zadanie z Bliżej słowa 2.. Poćwiczysz tabliczkę mnożenia w zakresie 100. c) Określ dominujący rodzaj rymów (nie chodzi o ichukład).. Podaj inne przykłady takich zawodów (np. astronauta, informatyk).. Posłuchaj i powtórz.. Pokoloruj owoc i jego nazwę takim samym kolorem.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Przeczytaj poniższą wypowiedz i napisz jej zaprzeczenie najj ;)Utrwalisz męskie nazwy zawodów z zakończeniem: - arz.. Karty pracy część 4.. Dopasuj opis do modeli struktur wewnętrznych poszczególnych odmian.. Ułóż zdania do każdego obrazka według wzoru.. Z poniższych wyrażeń ułóż pytania .11..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt