Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej

Pobierz

Województwo małopolskie - odczytywanie danych statystycznych prezentowanych w różny sposób.. Uczeń: 1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych V.. Ta playlista dotyczy porządkowania informacji.. Cele szczegółowe.. Lekcja live z matematyki uczniów dla szkół podstawowych transmitowana na żywo o godzinie 17:20.. Wykorzystanie i tworzenie informacji.. Podstawa programowa z matematyki str. 19 - XII i XIII.. 10.1 Średnia ważona i odchylenie .. Klasówki (2) 11.. Uczeń: 1) czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe.. Jedyny w Polsce tak rozbudowany portal pomagający uczniom w gimnazjum i liceum w nauce matematyki.. 13.Zapisz nowy dział: Elementy statystyki opisowej TEMAT: Odczytywanie danych statystycznych.. Dowiesz się również, w jaki sposób tworzyć własne tabele oraz jak przedstawiać dane w czytelny sposób.Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej w zestawach egzaminacyjnych.. CKE - szybka powtórka przed egzaminem dzień 8 str. 12 - 15.. Zapraszamy!. Kombinatoryka i teoria prawdopodobieństwa.. Wstęp.. Na wykresie przedstawiono zależność objętości (w litrach) wody w zbiorniku od czasuPlik ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ SCENARIUSZ.doc na koncie użytkownika delarmi • folder Odczytywanie danych, diagramy • Data dodania: 11 kwi 2010 Poznasz różne rodzaje wykresów: słupkowe, kołowe i procentowe..

Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.

Zacznijmy od tego, że głównym celem całej statystyki jest uzyskanie ze zbioru danych informacji maksymalnie użytecznych i uogólnionych na temat badanego zjawiska w tym celu prowadzone są badania statystyczne a .Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej w zestawach egzaminacyjnych.. Wprowadzenie Zobacz przykładowe strony: • Materiał dodatkowy 1 • Materiał dodatkowy 2 • Materiał dodatkowy 3 Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl i wybierz temat: Odczytywanie danych statystycznych.Dowiesz się z niej, jak korzystać tabel i w jaki sposób odróżnić wiersz od kolumny.. Wyrażenia algebraiczne - wartość wyrażeń, jednomiany.. Matematyka - SP - egzamin ósmoklasisty.. Dowiesz się również, w jaki sposób tworzyć własne tabele oraz jak przedstawiać dane w czytelny sposób.Odczytywanie danych przedstawionych na wykresach.. 11.1 Sytuacje kombinatoryczne bez .Elementy statystyki opisowej zadania Twoje artykuły i klasówki (0) 11.2 Test Odczytywanie danych, interpretowanie, (>R)średnia arytmetyczna, teksty z danymi, tabele, diagramy,wykresy.Statystyka opisowa, ujmując najprościej, to specyficzny dział statystyki, który służy do opisu danych zebranych w badaniu.. Uczeń: 1) gromadzi i porządkuje dane; 2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach (…)..

1.Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.

Powtórzenie wiadomości.. Czas.. Klasy VII i VIII XIII.. Niestety z biegiem lat od ich ukończenia powoli zapomina się o pojęciach i wzorach statystycznych.. Cel ogólny.. Nauczysz się też, jak z nich korzystać i odczytywać informacje.. Poprowadzi ją nauczycielka Magdalena Budzyńska.. Zadania tekstowe.. Ogrodnik używa do podlewania ogrodu wody deszczowej, którą gromadzi w zbiorni-ku.. Szukajcie innych tematów klikając w "lupę" na kanale.. Umożliwia uporządkowanie danych w klarowny sposób.. Czas sobie przypomnieć te najważniejsze , które najczęściej przewijają się w opracowaniach badań lub też są najpraktyczniejsze i mogą się okazać bardzo pomocne przy analizie danych.Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się gromadzeniem, opracowaniem, prezentacją oraz analizą danych wraz z sumarycznym ich opisaniem za pomocą specjalnych narzędzi statystycznych.. Opracowuje dane o zbiorowości lub próbie bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa.. Poznasz różne rodzaje wykresów: słupkowe, kołowe i procentowe.. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.. Materiały powtórzeniowe: Prawdopodobieństwo Obliczenia praktyczne i wykresy Porządkowanie informacji .Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej w zestawach egzaminacyjnych..

Praca klasowa.Elementy statystyki opisowej.

Podstawa programowa 2012 II.. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.. Uczeń: 1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych;13.. Wykorzystanie i tworzenie informacji.. Lekcja live z matematyki uczniów dla szkół podstawowych transmitowana na żywo.11.2 Odczytywanie danych, interpretowanie, (>R)średnia arytmetyczna, teksty z danymi, tabele, diagramy,wykresy.. Nauczysz się też, jak z nich korzystać i odczytywać informacje.. Kujawsko-Pomorska e-Szkoła.. Elementy statystyki opisowej.. Uczeń: 3) oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb.. Uczeń: 4) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych […].. Publikujmy rozwiązania zadań matematycznych oraz testy z matematyki.1.. Elementy statystyki opisowej.. Cele dydaktyczne: a) szczegółowe: odczytywanie danych z tabel i diagramów,Statystyka opisowa - dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego.Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru.XIII..

Elementy statystyki opisowej.

Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie.Wiele osób miało elementy statystyki na studiach.. Uczeń: 1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych.Odczytywania danych i elementy statystyki opisowej; Liczby i wyrażenia algebraiczne; Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie; Wielokąty i okręgi; Geometria przestrzenna; Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa; Symetrie; Symetralna odcinka i dwusieczna kąta; Zaawansowane metody zliczania i rachunek prawdopodobieństwaOdczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.. Pozyskane dane przedstawia w postaci .Nauczyciel.pl to portal edukacyjny, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i urozmaicić lekcje dzięki wysokiej jakości interaktywnym zasobom edukacyjnym, umożliwiającym realizację podstawy programowej w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej.Statystyka jako nauka dzieli się na: statystykę opisową (opis statystyczny), która zajmuje się metodami groma-dzenia, opracowania i prezentacji danych wraz z ich sumarycznym opisem, statystykę matematyczną (wnioskowanie statystyczne), która zajmuje się metodami wnioskowania o całej zbiorowości na podstawie zbadania pewnej jejElementy statystyki opisowej - Materiały matematyka - Zadania i testy z matematyki.. Dowiesz się z niej, jak korzystać tabel i w jaki sposób odróżnić wiersz od kolumny.. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnejPlik ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ SCENARIUSZ.doc na koncie użytkownika delarmi • folder Diagramy • Data dodania: 11 kwi 2010 Uczeń: 2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach.. Scenariusz lekcji z elementów statystyki opisowej przeznaczony do realizacji w I klasie gimnazjum..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt