Karta charakterystyki lakma

Pobierz

cena: 14,99 zł.. tel.+48(0)-prefiks-32 43 53 188 tel.+48 (0)-prefiks-33 85 12 712 .Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Państwowa Straż Pożarna tel.. +48 32 43 49 213 CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.. - wybierz - Polski English Deutsch русский.Pliki cookies.. Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.. z o.o. Ul.Poznaj całą gamę środków czystości marki SIDOLUX.. LAKMA Professional - producent profesjonalnych środków czystości dla Firm, rynku HoReCa, gastronomii, służby zdrowia.Domestos Professional Pine Fresh - Karta charakterystyki.. z o.o. Ul.KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) załącznik II zmieniony przez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 zał.. z o.o. ul Gajowa 7 43-254 WARSZOWICE tel.+48(0)-prefiks-32 43 53 188 fax.+48(0)-prefiks-32 43 53 188 w.213 e-mai: l .. Ul. Gajowa 7 43-254 Warszowice woj. śląskie tel.. Strona 3 z 10 4.1.. Dedykowany do mocowań i klejenia luster oraz mozaiki szklanej.SIDOLUX ANTI-BAC+ Surface disinfectant.. Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Państwowa Straż Pożarna tel..

JAX 15 - Karta charakterystyki.

Dokładne informacje chemiczne o produktach Pobierz tutaj pliki pdf!. 998 lub jak w wierszu 1.3.. Sidolux PROFI środek zmywający pleśń i grzyby preparat ten skutecznie usuwa zabrudzenia takie jak pleśń, grzyby, porosty, glony i mchy.. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.SANITEX DEZYNFEKCYJNY Przeznaczony do mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń i innych powierzchni twardych odpornych na działania chloru.. 43-254 WARSZOWICE 43-400 CIESZYN.. Ul. Gajowa 7 43-254 Warszowice woj. śląskie tel.. 998 lub jak w wierszu 1.3.. Aktualizacja 19.03.2012 Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Państwowa Straż Pożarna tel.. Chemia gospodarcza do podłóg, do mebli, do dywanów, do toalet, do luster, płyny do mycia.. I Data sporządzenia: 08.12.2005 r Data IV aktualizacji: 04.02.2015 r SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I .Karta Charakterystyki : SILIKON DO WYSOKICH TEMPERATUR EXPERT LINE data aktualizacji: 26.03.2015r LAKMA SAT Sp..

JAX 34 - Karta charakterystyki.

(do godz. 16.00) lub do najbli Ŝszej terenowej Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej100% bezrozpuszczalnikowy bezbarwny klej - uszczelniacz o neutralnym systemie utwardzania.. Identyfikator produktuNorma PN-EN ISO 11600:2004, Deklaracja zgodności 117/2010, Karta Charakterystyki.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/06 PEiR z dn.18.12.2006 r.; zał.II zmieniony przez rozporządzenie Komisji UE ( 453/2010|) zał.. Produkt służy również do dezynfekcji szklarni i pieczarkarni, wyłącznie poza cyklami produkcyjnymi po usunięciu gleby.. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporz ądzenia REACH (WE) nr 1907/06 PEiR z dn.18.12.2006 r.; zał.II zmieniony przez rozporz ądzenie Komisji UE ( 2015/830) zał.II Strona 3 z 9 SIDOLUX M AEROZOL DO PIEL ĘGNACJI MEBLI UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURYKARTA CHARAKTERYSTYKI Wszystko Inne Zastosowania International Paint Sp z.o.o, Kruczkowskiego 12, Poland Tel: +48 (0)58 7320 275 Fax: +48 (0)58 7320 270 Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń .od 11.50zł..

Kala AntyWirus - Karta charakterystyki.

+48 16 678 66 31 (do godz. 15:00), +48 32 43 53 188 (do godz. 16:00) 1.4 Numer telefonu alarmowego: DYSTRYBUTOR: Lakma Strefa Sp.. Eko środki.. Środek jest przeznaczony do stosowania na fugach, wannach, brodzikach, umywalkach, płytkach, kabinach prysznicowych, zasłonach i .Ludwik - Płyn uniwersalny - Mydło Marsylskie.. +48 32 43 53 188 charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Sidolux Uniwersalny Mydło Marsylskie 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:SIDOLUX ANTI-BAC do podłóg i innych powierzchni twardych Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Środki gaśnicze: Produkt niepalny w normalnych warunkach postępowania, magazynowania i użytkowania.KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) załącznik II .. Dystrybutor: LAKMA Strefa Sp.. +48 32 43 53 188 BDO: 000015692Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciąg dalszy) Brak danych 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11 SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARUSidolux uniwersalny Mydło Marsylskie - karta..

Gold Drop płyn czyszcząco dezynfekujący - Karta charakterystyki.

Kala AntyWirus - Potwierdzenie badania dermatologicznego.1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI Lakma Strefa Sp.. +48 16 678 66 31 (do godz. 15:00), +48 32 43 53 188 (do godz. 16:00) 1.4 Numer telefonu alarmowego: DYSTRYBUTOR: Lakma Strefa Sp.. Nazwa i adres producenta: Nazwa i adres dystrybutora: LAKMA Strefa Sp.. 998 lub jak w wierszu 1.3.. II Strona 3 z 9 SIDOLUX UNIWERSALNY SODA POWER KWIAT JAPO ŃSKIEJ WI ŚNI które mog ą zawiera ć tlenki w ęgla, siarki oraz zwi ązki organiczne i nieorganiczne.Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 13 Bref Power Aktiv Ocean Zastępuje wersje z: KC Numer : 387891 V001.1 Aktualizacja: 10.01.2018 Data druku: 13.02.2019 02.04.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Ul. Gajowa 7 43-254 Warszowice woj. śląskie tel.. 43-254 WARSZOWICE 43-400 CIESZYN.. tel.+48(0)-prefiks-32 43 53 188 tel.+48 (0)-prefiks-33 85 12 712 .KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO.. +48 16 678 66 31 (do godz. 15:00), +48 32 43 53 188 (do godz. 16:00) 1.4 Numer telefonu alarmowego: DYSTRYBUTOR: Lakma Strefa Sp.. Zalecamydo pianowego mycia ścian, posadzek i innych powierzchni w zakładach .KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporz ądzenia REACH (WE) nr 1907/06 PEiR z dn.18.12.2006 r.; zał.II zmieniony przez rozporz ądzenie Komisji UE ( 830/2015) zał.. Nazwa i adres producenta: Nazwa i adres dystrybutora: LAKMA Strefa Sp.. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.. 0,00 na 5 (0 opinii) Dodaj do koszyka.. Opis środków pierwszej pomocy W przypadku kontaktu z oczami: Usunąć szkła kontaktowe, jeśli są i jest to możliwe.Natychmiast przepłukaćKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA .. Lakma Strefa Sp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt